Ventilación de espacios

VENTILACIÓ D'ESPAIS

INSMUN SL efectua la renovació d’aire en ambients carregats o simplement la renovació, per mitjà de conductes metàl•lics galvanitzats, amb aïllament interior o exterior o sense, apropiats per a aparcaments i conduccions de clima.


  • Muntatge d’equipaments de climatització amb aportació i recuperació d’aire per sales i edificis amb free-cooling, amb automatització de control d’humitats i temperatures amb totes les capacitats.

  • Instal•lació de ventilació en aparcaments amb conduccions metàl•liques fins a 400º amb certificació i ventiladors de fins a 400º de protecció tèrmica segons la normativa.

  • Construcció de conduccions de distribució d’aire tractat amb fibra de vidre Climaver Plus o Netu, segons les necessitats.

  • Sistemes de control de volum de cabal d’aire Air Zona o similars, amb obertura o tancament de motorització automàtica.Instal.lacions elèctriques | Xarxes informàtiques | Aire condicionat i climatització | Calefacció en tots els sistemes | Fontaneria | Energies renovables | Ventilació d’espais | Xarxes contra incendis | Sistemes de detecció |

INSMUN, S.L.

C/Cerdanya, 48
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 661 30. 16 / Fax 93 630 42 53
insmun@insmun.com